guddommelig nektar: Frelsesarmeen - Drikk mer

guddommelig nektar

1 moden kantaluppmelon
6 modne pærer

Fjern frøene fra melonen. Skrell pærene og fjern kjernene.
Kjør pærer og melon i hurtigmikser. For å få en mer eksotisk 
variant kan du tilsette kokosmelk.